เมนูหลัก

ด้านบุคลากร

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แบบคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 3 ส.ค. 2561 113 KB 35
แบบคำขอปรับเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามวุฒิ(ปรับวุฒิ) 3 ส.ค. 2561 2 MB 36
แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภททั่วไป/วิชาการปฏิบัติการ) 3 ส.ค. 2561 948 KB 38
แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ) 3 ส.ค. 2561 1 MB 45
แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ 3 ส.ค. 2561 423 KB 36
แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (แบบ ปส.1.1) 3 ส.ค. 2561 315 KB 59
ใบสมัครคัดเลือกเลื่อนระดับ (แบบ ปส.1.2) 3 ส.ค. 2561 2 MB 67
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบ ปส.1.3) 3 ส.ค. 2561 853 KB 53
แบบคำร้องขอโอน หรือบรรจุกลับ 3 ส.ค. 2561 2 MB 34
แบบคำร้องขอโอนสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 3 ส.ค. 2561 588 KB 37